Je to Itálie, ale přesto vnímáme její odlišnost jako místo mírně exotické, byť stále ještě v Evropě. Sicílie, největší středomořský ostrov, má tvar trojúhelníku. Jeho strategická poloha uprostřed Středozemního moře je jednou z hlavních příčin, proč tento ostrov se stal křižovatkou nejen námořních cest ale i křižovatkou kultur. Významnou roli hraje již v starořeckých bájích. Sem, na dosud činný ostrov Vulcano v blízkých Eolských ostrovech, umístil Homér kovářskou dílnu boha Hefaista. Také Odysseus na své pouti domů z vítězné trojské války musel se svými námořníky proplout Messinskou úžinou mezi bájnými příšerami Scyllou a Chabrydou.

Ve starověku na Sicílii zakládaly své kolonie řecké městské státy a Féničané. Jejich vládu nad ostrovem vystřídali Římané, kteří museli bojovat o svůj vliv s Kartágem. I římská vláda nad ostrovem nakonec byla ukončena příchodem Vandalů. Po nich na tři století ovládla Sicílii byzantská Východořímská říše. Na konci starověku se stali pány ostrova Arabové.

Po vytlačení Arabů Normany byla Sicílie ve středověku a následně v novověku ve středu zájmu celé řady panovnických rodů a států. Po Normanech se ostrova zmocnili králové Aragonie, po nich přišla krátce dynastie savojská a po ní habsburská. Následovala aliance s Královstvím Neapolským a v roce 1860 byla Sicílie připojena Giuseppem Garibaldim k Itálii.

Sicilské vinařství v historii…

První zmínka o pěstování vinné révy v Evropě se nachází v Odyssey v pasážích věnovaných ostrovu Kyklopů, který se měl údajně nacházet v Egadském souostroví. V 8. století př. n. l. to byli Řekové, kdo se zasloužil o rozšíření vinné révy na ostrově a obyvatelé Sicílie se záhy stali odborníky na její pěstování.

Sicilská vína se brzy stala známými v republikánském a císařském Římě. Je dobře známá záliba Julia Caesara pro Mamertino, které se vyrábělo v oblasti Messiny. Plinius starší, který byl známý svými znalostmi v oboru vinohradnictví a vinařstí, preferoval bílou Taorminu, vyrobenou ze starověkých a znovu objevených bílých hroznů Catarratto, Carricante, Inzolia a bílé Minnella.

Následující období se střídáním různých kultur ovlivnilo i další rozvoj vinařství na ostrově. Po Byzantincích ovládli Sicílii muslimové, kteří eliminovali výrobu vína. Následné nadměrné zdanění zemědělců Normany také rozvoji vinařství nijak výrazně nepřispělo. Na cestu rozvoje vrátili zemědělství a pěstování vinné révy až Aragonci a Španělé.

Velké pohyby anglických flotil během napoleonského období podpořily vznik výroby vína soustředěného kolem Marsaly.

Aby víno vydrželo dlouhou plavbu do domovských přístavů, bylo dosahováno vyšší trvanlivosti vyšším obsahem zbytkového cukru. Na rozvoji pěstování takového typu vína a jeho rozšíření do Anglie se výrazně podílel obchodník s vínen Angličan Woodhouse. Novější historie vinařské tradice byla poznamenána rozšířením révokazu kolem roku 1880. Po překonání této krize nastoupila Sicílie cestu, na níž se prosadila jako jeden z hlavních vinařských regionů Itálie. Dnes se Sicílie může pochlubit četnými vinařstvími, která díky znovuobjevování starých odrůd i rozvoji pěstováni moderních odrůd révy umožnila v posledních letech dosáhnout výsledků, které je posunuly mezi respektované pěstitele vína.

… a dnes

Sicílie vyrobila v roce 2020 přes 3,6 milionů hektolitrů vína a to ji řadí na 4. místo mezi italskými regiony. Avšak rozlohou vinic patří na tento ostrov na první místo. Klasické středomořské klima Sicílie s trvale jasným slunečním svitem a spolehlivě mírnými srážkami je ideální pro produkci vinných hroznů. Teplé a suché klima znamená, že plísně a hniloby jsou omezeny na minimum, zejména v dobře větraných oblastech, které těží z pobřežních vánků. Tento nízký tlak chorob znamená, že chemické postřiky nejsou téměř potřeba, takže sicilské víno se vyrábí z organických hroznů.

Hornatý relief ostrova má zásadní vliv na tvorbu a charakter půd. Etna dominující východnímu panoramatu ostrova a je zodpovědná za tmavé půdy bohaté na minerály, které charakterizují vinice Etna DOC. Vinná réva se nyní vysazuje výše na sopečných svazích, aby se využilo chladnějšího vzduchu a bohatších půd.

Je ironií, že téměř dokonalé vinařské podmínky na ostrově sehrály klíčovou roli v úpadku sicilského vína v 2. polovině 20. století. Spolehlivý sluneční svit a nízký tlak chorob vždy usnadňovaly sicilským vinařům tlačit jejich vinice ke generování vysokých výnosů. Tyto vyšší výnosy přirozeně vedly k nevyváženým vínům bez chuti a k poklesu kvality. Ten se brzy projevil poklesem důvěry spotřebitelů. Trh byl brzy zaplaven nekvalitním a levným sicilským vínem. Hnutí za zvrácení této pověsti je naštěstí v plném proudu a Sicílie je nyní jednou z nejslibnějších a nejzajímavějších vinařských oblastí Itálie.

Ve vinařském světě byla Sicílie kdysi známá především díky dezertnímu vínu Marsala, i když dnes se výrazněji prosazují suchá vína z Etny. Na Sicílii najdeme 1 apelaci kategorie DOCG, 23 DOC a 7 IGP. Produkce vína na Sicílii se zmenšuje, jak se její zaměření přesouvá od hromadného míchání vín směrem k vyšší kvalitě. V roce 2020 byla výroba vína na nejnižší úrovni za mnoho let.

Sicilské významné apelace

Sicilské vinařství se nacházejí mimo centrální oblast ostrova. Využívají cirkulace vzduchu přímořských oblastí a vyšších srážek než ve vnitrození. Proto většina apelací je na západním, jižním a východním okraji ostrova. vinařství hraje významnou roli i na Liparských ostrovech, Egadsých ostrovech i Lampeduse. Sicílii proslavula desertní Marsala, ale v současnosti se stávají stále populárnější vína z Cerasuolo di Vittoria DOCG, jediné sicilské apelace této kategorie, a také ze svahů Etny.

Cerasuolo di Vittoria DOCG

Etna DOC

Apelace Cerasuolo di Vittoria DOCG jedinou této kategorie na Sicílii a naleznete ji na jihovýchodním pobřeží Sicílie. Oblast výroby zahrnuje území obcí Ragusa, Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Niscemi, Gela, Caltagirone, Licodia Eubea, Riesi, Butera, Mazzarino a Mazzarrone (v podstatě pět obcí v provincii Ragusa, dva z provincie Caltanissetta a dva z provincie Catania). Produkce „Classico“ Cerasuolo di Vittoria je povolena pouze v obcích: Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Vittoria, vše v provincii Ragusa.

V roce 2005 získala status DOCG a vína zde produkovaná patří k těm nejlepším, která na ostrově můžete objevit. Krajina představuje úrodnou rovinatou oblast, která se mírně svažují k nízkému pobřežím. Cerasuolo di Vittoria DOCG vděčí za svou výjimečnost kombinaci klimatu, teplotním výkyvům v období sklizně, nízkým srážkám v letních měsících a také variabilitě půd (červené, naplavené písčito-hlinité, vápenaté) a do nadmořské výšky (od hladiny moře cca 500 metrů).

Apelace představuje pouhých 152 hektarů vinic s roční produkcí přibližně 6 500 hektolitrů vína. Červené víno může být komponováno z maximálně 50 – 70 % odrůdy Nero d´Avola a 30 – 50 % odrůdy Frappato. Minimální obsah alkoholu je 12,5 % a musí zrát minimálně 8 měsíců. Pro subzónu Classico je doba zrání minimálně 18 měsíců.

Cerasuolo di Vittoria DOCG má barvu od třešňově červené po purpurovou, suchou, plnou, jemnou, harmonickou chuť a nakonec květinové, ovocné, třešňové aroma. Pro „Classico“ bude barva inklinovat ke granátové, získá složitější nádech čokolády, kůže, tabáku.

Apelace Etna DOC

Etna představuje „ostrov na ostrově“. Díky jedinečným teritoriálním a klimatickým charakteristikám území a ekosystému a rozdílné expozici pozemků je tato oblast považována za jednu z nejvýznamnějších vinařských oblastí v Evropě. Najdeme jak vína ke každodennímu konzumaci, tak i vína nádherná a fascinující vína.

Apelace Etna DOC zahrnuje 1 100 hektarů vinic na severních, východních a jižních svazích Etny. Roční produkce přibližně 29 tisíc hektolitrů je tvořena z 55 % červenými víny, 31 % bílých vín, 9 % růžových a 5 % perlivých vín.

Nosnou odrůdou je v případě bílých vín Carricante, které musí víno z této apelace obsahovat minimálně 60%. Z dalších odrůd pak maximálně 40% Catarratto nebo maximálně 15% odrůd Trebbiano, Minella Bianca a jiných vhodných odrůd. V kategorii Superiore je minimální obsah odrůdy Carricante 80 %.

Nosnou odrůdou je v případě vín červených je Nerello Mascalese, které vína z této apelace musí obsahovat minimálně 80 %. Obsah odrůdy Nerello Cappuccio je stanoven maximálně 20 % nebo 15 % jiných vhodných odrůd.

Některá zásadní sicilská vinařství

Donnafugata (Via Sebastiano Lipari 18, 91025 Marsala-Sicilia)

Rodina Rallo má již více než 160 let zkušeností s pěstováním vína na Sicílii. Giacomo Rallo, který představuje již čtvrtou generaci, založil v roce 1983 spolu se svou ženou Gabriellou, průkopnicí vinařství na Sicílii, vinařství Donnafugata.

Dnes vedou společnost a tým lidí orientované na dokonalost synové José a Antonio. Byla to Gabriella, kdo dal vinařství jméno Donnafugata. Jméno Donnafugata odkazuje na román Tomasi di Lampedusa „Leopard“. Jméno Donnafugata znamená „žena na útěku“ a odkazuje k příběhu královny, která našla útočiště v té části Sicílie, kde jsou dnes vinice společnosti. Příběh inspiroval logo společnosti. Je jím obrázek ženské hlavy s vlasy ve větru, který se vyjímá na každé láhvi. Tvář je tváří Gabrielly Rallo, „donnafugaty“, která opustí svou práci učitelky, aby se mohla na plný úvazek starat o vinice Contessa Entellina. V odvětví, kterému obvykle dominují muži byla jednou z prvních žen na Sicílii, která byla průkopnicí kvalitního vinařství. Gabriella Rallo je zdrojem inspirace pro etikety, které pro Donnafugatu navrhuje již více než dvacet let Stefano Vitale. Výjimečný umělec s jedinečným rysem, který dokáže rozzářit osobnost každého vína. Inspiračním zdrojem jsou mu, vedle samotné Gabrielly, také historie sicilského umění, jeho barvy a charakter vína.

Donnafugata dnes vlastní vinice na několika místech Sicílie a ostrova Pantelleria. Na 405 hektarech ročně vyrobí na 2,5 milionu lahví kvalitního vína.

Planeta (PLANETA - Menfi (AG) - Contrada Dispensa)

Pět století, to je více než 17 generací, se rodina Planeta věnuje zemědělství na Sicílii. Ve dvacátém století byl Vito Planeta prvním, kdo se v Menfi pokusil přeměnit malé rodinné vinařství na velký rodinný podnik. V jeho úsilí pak pokračoval jeho syn Diego.

Diego spolu se svým otcem v roce 1958 založili Cantina Sociale Settesoli v Menfi. V roce 1972 vystřídal svého otce ve funkci prezidenta Settesoli, aby spolu se svými šesti bratry realizovali zásadní transformaci a další rozvoj rodinné firmy. V roce 2004 byl prezidentem Itálie jmenován „Cavaliere del Lavoro“ a ve stejném roce se stal akademikem honoris causa na Sienze Technologie Agrarie v Palermu. Na přelomu 80. a 90. let se rozhodl svěřit rodinné vinařství svému synovci Alessiovi. Krátce nato se přidala jeho dcera Francesca a po ní synovci Marcello, Santi, Chiara.

La Planeta vlastní vinice od Agrigenta, přes Ragusu, Syracusa, severovýchodní svahy Etny až po Milazzo na severovýchodním pobřeží ostrova. Na 363 hektarech produkuje 2,3 miliony lahví vína.

Zakladatel společnosti Diego Planeta

Komentáře (0)

Žádné komentáře

Nový komentář

Produkt přidán do oblíbených
Produkt přidán do porovnání

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies.